16 mm X 16 mm Kurt Ağızlı Grommet Nipel

Ürün Kodu

Product Code

Bağlantı Çapı

Diameter

Ambalaj Miktarı

Packing Quantity

Koli Tipi

Box Type

mm

Poşet / Bag

Koli / Box

220-16-01-001

16 x 16

550

2200

B-1

  • Verim artışı iklime ve bölgeye göre değişmekle birlikte %50-100'lere varan oranla çıkabilmektedir.
  • Bitki gelişimi dönemini kısaltarak erken hasat sağlar.
  • Düşük basınçta ve az debili suyla sulama imkanı sağlar.
  • Diğer sulama sistemlerine göre daha az suyla daha çok alan sulanır.
  • Boru içerisinde belirli aralıklarla konulan damlatıcılar suyun istenilen basınçta ve miktarda bitkiye verilmesini sağlar.
  • Sulama sistemleri içerisinde sulama randırmanı en yüksek sulama sistemidir.
  • Arazinin her tarafında eşit miktarda sulama uygulanır.
  • Meyilli topraklarda erozyona sebep olmadan sulama imkanı sağlar.
  • Rüzgarlı havalarda sulama yapılabilir.
  • Verim ve sulama kalitesi yüksektir.

Yuvarlak Damla Sulama Boruları 

Yuvarlak damla sulama boruları 16 ve 20 mm çaplarda 0,9 – 1,2 mm et kalınlığı arasında üretilmektedir. Yassı damlama borularına kıyasla, daha kısa mesafeli sulamalarda tercih edilen, et kalınlığı daha kalın olan yuvarlak damlatıcılı sulama borularıdır. Kangal boyları 200 m ve 400 m’dir ve saatte 2 litreden 4 litreye kadar su damlatabilmektedirler.  Özdoğan; mini vana, ayarlı damlatıcı, kör tapa, nipel manşon, dirsek, redüksiyon te parça gibi ek parçaları damlama borusu yanı sıra üreticilerin hizmetine sunmaktadır.

Yassı Damla Sulama Boruları 

17 ve 22 mm çaplarda üretilen yassı damla sulama borusu, saatte 1,6 litreden 2,2 litreye değişen miktarlarda su damlatabilmekte ve borunun et kalınlığı 6 milden 24 mile değişebilmektedir.  Daha uzun mesafelerde sulama yapılabilmesi için tasarlanan yassı damla sulama borusunun et kalınlığı yuvarlak damla sulama borusuna göre daha incedir, damlatıcıları düzdür ve damlatıcı aralıkları 20 cm’den 50 cm’ye kadar değişebilmektedir. 

Düz Damla Sulama Boruları 

Genellikle açık arazide ağaç sulamalarında kullanılır.  Delici ile istenen nokta delinerek, damlatıcı çeşitlerinden seçilir ve delinen noktaya takılarak sulama işlemi gerçekleşir.