PE 100 Borularda Yapılan Kalite Testleri Nelerdir?

PE 100 Borularda Yapılan Kalite Testleri Nelerdir?

 

PE 100 borular için üretimin başlamasından itibaren sağlanması zorunlu standartlar vardır. Söz konusu standartlara ulaşılıp ulaşılamadığı birtakım testler ile ölçülür. Ürünün kullanım alanlarındaki risk faktörleri göz önünde bulundurulduğunda, takip edilen testler niteliği daha iyi anlaşılır.

 

Karbon Siyahı Miktar Analizi (TS ISO 6964): Hammadde, boru veya ekleme parçasının tanımlanan bir miktarının (yaklaşık 1 gram) 550°C’de 45 dakika süre ile bir saf azot gazı akışı altında pirolizi (sıcaklık tesiri ile ayrıştırma) ve 900°’de kalsinasyonudur (yakarak toz durumuna getirme). Karbon siyahı miktarı, kalsinasyon ve pirolizden önceki ve sonraki kütle farkından hesaplanır. PE boru ve ekleme parçaları için kriter Kütlece %2-2,5 arasındadır. 

 

Yoğunluk Testi (TS EN ISO 1183-1): Borunun birim hacmindeki ağırlığın hesaplanması amacıyla yapılır. İlk olarak havada, sonra yoğunluğu bilinen sıvıda tartılarak belirtilen hesaplarla yoğunluk bulunur.

 

MFI (Melt Flow Index) (Erime Akış Hızı) (TS EN ISO 1133-1): Granül haldeki hammaddenin ısıtılarak akışkan hale getirilmesi ve genellikle 190°C ve 5kg yük altında kalıp boyunca silindir içerisinden akan eriyik haldeki polietilen malzeme için 0.2-1.2 g/10dk aralığında bir erime akış hızı istenmektedir.

OIT (Oksidasyon İndüksiyon Süresi) (TS EN ISO 11357-6): OIT, kararlı hale getirilmiş malzemelerin oksitlenmeyle bozulmasına bağlı ölçüsüdür. Polietilen malzemelerin OIT tayini genellikle 200°C de saf oksijen altında yapılmaktadır. PE borular için kriter oksidasyon süresi minimum 20 dakikadır.

 

İç- Basınca Dayanım Testi (TS EN ISO 1167-1/2): Boruların çalışma ömrünün hızlandırılmış olarak deney şartlarında belirlendiği bir yöntemidir.
Borular standartlarda verilen şartlardan (müşteri isteğine göre) belirli bir sıcaklık, çevre gerilmesi ve sürede iç basınca maruz bırakıldığında test süresi sonuna kadar patlama olmamalıdır.

 

Çekme Testi (TS EN ISO 6259-1/1): Malzemenin kopma anındaki uzama miktarının % olarak belirlendiği testtir. Üniversal Çekme cihazı ile yapılan Kopma uzaması testi sabit hız altında test edilen numunenin kopma noktasına kadar çekilmesi ile yapılır. Uzama miktarı cihaz üzerindeki ekstansometre yardımı ile otomatik olarak ölçülür.

 

Karbon Siyah Dağılımı (TS ISO 18553): Bu yöntem öncesinde üründen alınan numunenin fırında eritilmesi ve mikroskop yardımıyla; dağılım göstermiş parçacık boyutlarının fiziksel ölçümü ile dağılım derecesinin değerlendirilmesi ve parçacık büyüklüğü dağılımının aritmetik olarak sınıflandırılmasını kapsamaktadır. Yapılan ölçüm sonucu PE boru ve ekleme parçaları için dağılım derecesinin ≤3 olması gerekmektedir.