Tarımda Sulama Yöntemleri Nelerdir?

Nüfusun artışı ile doğru orantılı olarak besine olan ihtiyaç da artmıştır. Teknolojik gelişmeler, hızlanan dünya düzeni, kimyasalların eskiye oranla çok daha fazla kullanılması, hızlı kentleşme ve daha birçok sebeple doğal su kaynakları hızla kirlenmektedir. Mevcut su kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak hayatın her aşamasında kritik önem taşımaktadır. Suyun kilit kullanım alanlarından bir tanesi de tarımda uygulanacak doğru sulama yöntemleridir. Su kaynaklarındaki azalma, gelecek nesiller için endişe verici düzeydedir. Toprak insanı ve diğer tüm canlıları yaşatan ve besleyen yegâne varlıktır. Elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanın en etkin yollarından biri ise; toprak ve suyun buluşma şeklini doğru hesaplamaktan ve iyi kullanmaktan geçer.

 

Tarımsal sulamada en çok tercih edilen sulama yöntemleri; yüzey sulama, yağmurlama sulama ve mikro sulamadır.

 

  1. Yüzeysel Sulama Yöntemleri

 

  • Salma Sulama Yöntemi: Suyun tarla başı kanallarından tarla üzerinde gelişigüzel salınmasıdır. Verim olarak en düşük yöntemdir. Bu yöntemle tarlanın her tarafını eşit olarak sulanmaz. 
  • Tava Yöntemi: Sık ekilen bitkiler için tercih edilen sulama yöntemidir. ( Yonca, ot vb.) Tarla başından saptırılan sulama suyu, iki sedde arasına yayılarak suyun arazi sonuna kadar akışı sağlanmaktadır.
  • Gölgelendirme Sulama Yöntemi: Arazi eğiminin düz ve düze yakın olduğu ince yapılı toprakların sulanmasında tercih edilir. Sık aralıkla yetiştirilen bitkilerin özellikle çeltik ve meyve bahçelerinin sulanması bu yöntemle yapılır.
  • Karık Sulama Yöntemi: Sulama suyunun, bitki sıraları arasında eğim doğrultusunda açılan karıklara verilmesi ile sıraya ekilen mısır, ayçiçeği, pamuk, meyve ve sebzeler için uygun olan sulama şeklidir.

 

  1. Yağmurlama Sulama Yöntemi

 

Suyun doğal yağışta olduğu şekliyle toprak yüzeyine serpilme biçiminde uygulanmasıdır. Bu yöntemde su kapalı borularla mekanik püskürtücülere kadar taşınır ve püskürtücülerden suyun toprağa yağdırılması meme denen hareketli olarak dönen başlıklarla basınç altında yapılır. Sistemin çalışması için gerekli basınç genellikle pompalar tarafından sağlanır. Engebeli araziler için uygun bir sulama şeklidir, ancak şiddetli rüzgâr olduğunda dengeli su verilmesi olanaksızdır.

 

  1. Mini-Spiring Yöntemi: 

 

Yöntem olarak yağmurlama sulamaya da damla sulamaya da benzeyen ikisinin arasında bir sistemdir. İnce borularla tarlaya dağıtılan su küçük yağmurlama başlıkları ile araziye dağıtılır. Kurulu bir sistem değildir gerektiğinde sökülebilir, başka arazide kullanılabilir. Engebeli araziler ile meyve bahçelerinde ağaç altları için uygun bir sulama şeklidir.

 

 

  1. Toprak Altı Sulama Yöntemi: 

 

Bu yöntem; yapay olarak toprak altına su ilavesiyle taban suyu seviyesinin düzenleme faaliyetidir. Bu yöntemde su seviyesi kök bölgesinde su ve hava miktarının en iyi şekilde kombine edilmesini sağlayacak yükseklikte muhafaza edilmektedir. 

 

  1. Damla Sulama Yöntemi:

 

Damla sulaması toprak yüzeyine ya da yüzeyin altına yerleştirilen küçük çaplı orifis aracılığı ile arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistem suyun seçilmiş bir bölgeye alçak basınç altında verilmesine olanak tanır. Bu sistemde su yaygın boru ağı aracılığı ile her bitkiye gider. Öte yandan bitkilere verilecek gübreler de sulama suyu ile verilebilir başka bir deyişle sistemin amacı; bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarını en uygun seviyede tutmaktırBu yöntem sera, meyve, sebze bahçelerinde kullanılan ve ekonomik su tüketimi sağlayan bir seçimdir.